HIMNO MERCEDES LYRICS

Music : Aimon Buan

Lyrics: Darcy Guy Mañebo

I

ANG BUGHAW NA DAGAT NG BAYANG PINAGPALA
BIYAYA NG DIYOS SA MADLA
SA TULONG NI SAN ANTONIO DE PADUA

II

MGA BAYBAYING KAY GANDA
BUNDOK, MAYAMANG KAPATAGAN
MGA TALON AT BUKAL NG SODA
YAMANG LIKAS NA PAMBIHIRA
LAHAT ITO'Y KAHANGA-HANGA

KORO

MERCEDES, BAYANG MAHAL
KARAGATAN ANGKING YAMAN
NAGKAKAISANG MAMAMAYAN
AT KULTURANG MAKULAY
ANG INDUSTRIYANG PINAGYAMAN
AT PRODUKTONG PANGISDAAN
SA TURISMO AT AGRIKULTURA
BAYA'Y LUBOS ANG PAKINABANG

III

PITONG ISLANG LUNTIAN
KINAGISNANG YAMANG DAGAT
SANTUARYO NG MGA ISDA,
KORALES AT MGA RESORT
MAIPAGMAMALAKING TUNAY

(ULITIN ANG KORO)

CODA

MERCEDES, BAYAN NAMING MAHAL