– Thursday, June 30, 2022

Ang Pagbabalik ng Agila ng Mercedes...

Opisyal nang Nagbabalik na Ama ng Mercedes si Mayor Alex Pajarillo... Simula ngayong oras na ito, siya
na ang ating Alkalde. Ang serbisyo nya na ang mararamdaman at mararanasan - Alagang Pajarillo kung tawagin.

Sabik na ang lahat para sa BALIK SIGLA ng Mercedes!!!

Mabuhay ka, Mayor Alex!!!

Source:  Mayor Alexander Lo. Pajarillo Official Page