– Sunday, July 3, 2022

Linggong Kayganda....
Nitong mga nakaraang araw ay nagsimula na po ang paglilinis sa kalsada ng ating bayan...
Sinimulan na ang pagkolekta ng mga basura na naipon ng ilang linggo.Kayganda ng araw na
makita ang ating bayan na pinagtutulungang linisin ng Pamahalaang Bayan at ng mga mamamayan....
Paghingi din po ng paumanhin ni Mayor Alex sa lahat sapagkat hindi po kakayanin na makolekta
agad-agad ang inyong mga basura nang sabay-sabay. mangyari lamang po na nahintay po ninyo sa
inyong mga lugar ang Garbage Truck...

Salamat po sa inyong unawa.

Source:  Mayor Alexander Lo. Pajarillo Official Page