– Friday, November 19, 2021

Inaanyayahan po namin kayong lahat sa darating na December 01,
2021 na ang amin pong Visual Artist of Mercedes ay muling magkakaroon ng
Painting Exhibit sa JPL Sports Complex... Kita kits po tayo

Source: Mercedes Tourism